Částicová kamera MX-10 - logo

Příběh kamery MX-10

Společnost JABLOTRON ALARMS a.s., výrobce částicové kamery MX-10, dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a vědu. V roce 2011 jsme se s potěšením doslechli, že lidé z Institutu technické a experimentální fyziky (součást ČVUT v Praze) jsou po samotném CERNu nejaktivnější v kolaboraci Medipix2 – seskupení výzkumných institutů a univerzit, které vytvořily unikátní Medipix/Timepix čip.

V roce 2011 získal JABLOTRON licenci od kolaborace Medipix2 a začal vyvíjet aplikaci vhodnou pro vzdělávací účely. Díky našim dlouholetým zkušenostem z vývoje a výroby elektroniky jsme mohli přispět k inovaci technického řešení a k převedení projektu z akademického prostředí až k finálnímu výrobku.

Technologie MX-10

Použitý čip v MX-10