Částicová kamera MX-10 - logo

Program Pixelman

Pixelman je ovládací a zobrazovací program vyvinutý v ÚTEF ČVUT v Praze.

Profesionální část programu Pixelman zvládne i ty nejsložitější výzkumné úkoly s čipy skupiny Medipix. V této chvíli je program použit například pro monitorování radiace na mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kde mají astronauti zmenšenou verzi detektoru (verze Lite, vyrobena kompletně v ÚTEF).

Simple preview – jednoduché rozhraní pro školní použití

Pro studenty a učitele jsme vytvořili jednoduché rozhraní, které plně vyhovuje demonstrativním potřebám výuky fyziky na středních a vysokých školách.

Jednoduše můžete:

  • nastavit čas expozice
  • nastavit požadovaný počet snímků
  • nastavit integrální režim (jeden snímek z celého měření)
  • sledovat analýzu typu částic přímo při průběhu měření
  • prohlížet histogramy hodnot energií
  • exportovat měření nebo vytvořit bitmapové obrázky
  • přibližovat a lépe tak analyzovat obrazy částic
  • a mnohem více…

 

Obrázek z programu Pixelman 

Příklad měření s kusem uranového skla (1 minuta)
- kopie obrazovky programu a histogram energií gama záření