Částicová kamera MX-10 - logo

Průvodce experimenty

Nabízíme volně ke stažení poutavé experimenty s částicovou kamerou MX-10, které byly vytvořeny ve spolupráci s ÚTEF ČVUT v Praze.

Vyzkoušejte například zajímavé experimenty s novým zdrojem ŠZZ ALFA (241Am, 9,5 kBq), které jsou vhodné pro střední školy, ale jako úvod do problematiky mohou dobře posloužit i na vysokých školách.

Autoři:

RNDr. Vladimír Vícha (ÚTEF ČVUT Praha, Gymnázium Dašická, Pardubice)
RNDr. Peter Žilavý, PhD. (Katedra didaktiky fyziky – Matematicko-fyzikální fakulta – Univerzita Karlova v Praze, Gymnázium P. de Coubertina - Tábor)

Odborný konzultant: Prof. Ing. Zdeněk Janout, CSc. a Ing. František Krejčí, PhD. (ÚTEF ČVUT Praha)

Prosím respektujte autorství a uveďte jména autorů, kdykoli použijete naše experimenty, ať už se jedná o tištěnou podobu nebo online formát.

Katalog pokusů

Sada MX-10 Edukit připojení k PC 

Poslední aktualizace Průvodce experimenty: 22.10.2014.

Co je nového v poslední verzi?
1) Uranové sklo - Typy radioaktivity, vizualizace stop, kinetická energie absorbovaná v čipu detektoru, rychlost částic
2) Thoriová elektroda - Typy radioaktivity, vizualizace stop, kinetická energie absorbovaná v čipu detektoru, rychlost částic
3) Draslík - Typy radioaktivity, vizualizace stop, kinetická energie absorbovaná v čipu detektoru, rychlost částic

Stáhněte kompletního Průvodce experimenty