Částicová kamera MX-10 - logo

Podmínky použití

Plánujete využít MX-10 pro školní výzkum? Věnujte prosím pozornost následujícím pravidlům (výňatek z kupní smlouvy):

1. Produkt je prodáván za sníženou cenu výlučně pro školní účely, tedy výhradně k použití:

 • k výuce a názorné demonstraci fyzikálních jevů
 • ke školním výzkumným účelům
 • s omezeními dále uvedenými

2. Kupující nesmí používat produkt či jakoukoliv jeho část, nebo jakýmkoliv způsobem (jako např. ale nikoliv pouze převodem, pronájmem, výpůjčkou) umožnit jeho použití či jakékoliv jeho části třetí osobě, pro a/nebo ve spojení s:

 • jakýmkoliv medicínským využitím, kromě:
  • výzkumu
  • vývoje lékařských zobrazovacích systémů
  • lékařských přístrojů používaných jen a pouze jako diagnostické nástroje
 • jakýmkoliv vojenským zařízením
 • jakýmkoliv nukleárními materiály týkajícími se obranných systémů, systémů silových složek či energetických systémů
 • jakýmkoliv vesmírným využitím kromě základního výzkumu

3. Kupující se dále zavazuje, že:

 • výsledky výzkumu, při kterém bude produkt použit, nebude komerčně využívat dříve, než uzavře písemnou dohodu s výrobcem a ÚTEF o takovém využití
 • bude-li jakkoliv publikovat nebo veřejně prezentovat výsledky výzkumu, při kterém byl použit produkt, uvede informaci, že: „Výzkum byl proveden pomocí zařízení MX-10 firmy JABLOTRON ALARMS, vybaveného Medipix/Timepix čipem a softwarem Pixelman od UTEF“, a dále odkazy na následující zdroje, které představují původní práce, z nichž jmenovaný produkt a jeho programové vybavení vzešly:
  • Z. Vykydal, J. Jakůbek, S. Pospisil: „USB Interface for Medipix2 Pixel Device Enabling Energy and Position Detection of Heavy Charged Particles“. Nucl. Instr. And Meth. A 563 (2006) 112 – 115
  • T. Holý, J. Jakůbek, S. Pospíšil, J. Uher, D. Vavřík, Z. Vykydal: „Data Acquisition and Processing Software Package for Medipix2“. Nucl. Instr. And Meth. A563 (2006) 254 – 258