Částicová kamera MX-10 - logo

ŠZZ ALFA zdroj záření

Školní zdroj záření ŠZZ ALFA je určen pro provádění výukových experimentů ukazujících základní zákonitosti z oblasti jaderné fyziky. Je určen jak pro demonstrační experimenty prováděné učitelem, tak i pro skupinové a laboratorní práce žáků vyšších ročníků základních škol a studentů středních a vysokých škol.

ANS/ISO klasifikace C 64444
Nuklid Am-241
Nominální aktivita uCi: 0.26
kBq: 9.5
Rozměry Celkové: ⌀ 10 x 12 mm
Aktivní část: ⌀ 8 x 0.25 mm
Energie částic α částice: 5.44 - 5.49 MeV
γ částice: 60 keV
Ostatní: slabé RTG-záření

Manuál pro ŠZZ ALFA

Typové schválení zdroje ŠZZ ALFA
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost

Osvědčení uzavřeného radioaktivního zářiče

Prohlášení o shodě

Školní nízko hodnotní zdroj záření